Kongsvinger Arbeiderparti

2023 - 2027

Arbeiderpartiets politikk bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Kommunevalget er for oss et verdivalg - et valg der vi vil ha fellesskapsløsninger og solidaritet, ikke privatisering og konkurranseutsetting. Kongsvinger Arbeiderparti har en visjon om at alle er likeverdige og har samme muligheter uavhengig av kulturelt, økonomisk og sosialt utgangspunkt. Vi vil ha en aktiv by og grender der små og store blir inkludert og lever trygge og meningsfulle liv. Vi vil ha et offensivt næringsliv som bygger på moderne teknologiske løsninger og som kan utnytte de "grønne" ressursene våre på en bærekraftig måte. Vi vil ha et inkluderende arbeidsliv som har plass til alle og vi vil gi frivilligheten gode rammevilkår. Vi vil ha en by i utvikling, med god miljøprofil og et sentrum der folk sykler og går. Vi vil være en drivkraft i Kongsvingerregionen. Vi prioriterer fellesskapsløsninger.

Elin

Ordførerkandidat for Arbeiderpartiet, Elin Såheim Bjørkli