Arealbruk, boligområder og byutvikling

- der folk trives

Kongsvinger Arbeiderparti skal jobbe for å skape en mer attraktiv kommune som flere bosetter seg i. Vi mener at dette gjøres best ved å tilrettelegge for variert boligbygging som baserer seg på mennesker ønsker og behov i de forskjellige fasene i livet. Kongsvinger har både urbant byliv og landlige omgivelser. Det er viktig at vi bruker disse mulighetene til å sikre oss at vi får flere innbyggere i hele kommunen, også i tettstedene Roverud, Brandval, Austmarka, Lundersæter og øvrige grender. Dette vil Kongsvinger Arbeiderparti jobbe for:

  • Boligbygging uten binding av boligleverandør
  • Sørge for at vi bygger nok og riktige boliger
  • Vi må samarbeide med KOBBL og andre for å bygge boliger og leiligheter som ligger på et lavere prisnivå
  • Variert boligbygging av ulik størrelse og type. Sørge for at boliger som blir bygd blir tilpasset ulike befolkningsgrupper i forskjellige alder og familierelasjoner
  • Styrke sentrum gjennom å legge til rette for vekst med kvalitet innen næring, boliger, kultur og møteplasser
  • Styrke lokalsamfunnet slik at vi får trygge og levende nærmiljøer i hele kommunen og grunnlag for å beholde skolestrukturen slik den er i dag
  • Fremme miljøskapende tiltak
  • Samarbeide tett med næringslivet og Byen Vår om næringsutvikling og sentrumsutvikling, f.eks permanent gågate i Fjellgata/Rådhusgata.
  • Skape regelmessige møteplasser mellom kommunens næringsliv, administrasjon og politikere
Pop-up gågate i Kongsvinger

Er du enig med Kongsvinger Arbeiderparti om Arealbruk, boligområder og byutvikling?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker