Fra forestillingen Årringer, Nye tider - gamle synder.

Kultur og identitet

- Sammen skaper vi gode opplevelser og samhold

Vi heier på et variert kulturtilbud! Kultur og idrett gir livet vårt innhold, den binder oss sammen som mennesker og den skaper identitet. Det er med på å bryte ned barrierer og skaper nye og sterkere fellesskap. Kulturen skal være for alle, både utøvere og brukere, den skal være rimelig og favne bredt. Kommunen må legge til rette både for å utøve og oppleve alle typer kultur. Kulturen må finansieres både gjennom private og offentlige midler.

 • Vi skal legge til rette for kulturarenaer i alle prisklasser.
 • Sikre gode billige kulturarenaer for ikke-kommersiell kulturaktivitet
 • Vi skal legge til rette for enda mer egenaktivitet gjennom økt støtte til lag og foreninger og frivillighet.
 • Unge kunstnere skal gis gode muligheter til utvikling.
 • Kulturskolen skal gi et rimelig og variert tilbud til alle
 • Videreutvikle seniorsenteret for kulturaktiviteter på dag- og kveldstid
 • Kulturkvartalet må realiseres med flere saler for kino, konserter og teater.
 • Jobbe for å styrke historiefortellingen om Kongsvinger og som setter oss i en nasjonal sammenheng.
 • Bruke kultur i identitetsbygging og historieforankring, gjennom Finnskogen natur- og kulturpark, historielagene o.l
 • Visit Kongsvingerregionen skal ha en viktig rolle i markedsføringen av regionen, sammen med andre aktører som jobber parallelt med Visit Kongsvingerregionen.
 • Kulturtilbud for barn og unge inn i skole og barnehage
 • Sikre anlegg for bredde- og toppidrett og sørge for vedlikehold av disse.
 • Videreutvikle tilbudet om sommerjobb og sommeraktiviteter for barn og unge.
 • Styrke frivillige organisasjoner som arbeider i kulturfeltet

Er du enig med Kongsvinger Arbeiderparti om Kultur og identitet?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker