En gjeng elever står oppstilt i en trapp. Foto: Øivind Haug

Rause og inkluderende lokalsamfunn

- vår vei til et godt liv

Kongsvinger Arbeiderparti vil at Kongsvinger skal være en raus og inkluderende kommune, bygd på toleranse og respekt for hverandre. Innbyggerne skal kunne leve gode liv i dag og i fremtiden. Å opprettholde og øke folketallet i kommunen er viktig for oss. Det innebærer både å legge til rette for tilflytting og å skape bolyst for dem som allerede bor her. Kongsvinger Arbeiderparti ønsker også at kommunen utvikler god praksis for hvordan nye innbyggere med innvandrerbakgrunn tas imot. På denne måten vil kommunen bidra til et inkluderende lokalsamfunn for alle tilflyttere. Stadig flere barn lever i fattigdom og opplever å falle utenfor fellesskapet med andre barn. Vi er opptatt av å skape et godt og inkluderende oppvekstmiljø for alle barn og unge i vår kommune, for å motvirke utenforskap og styrke fellesskapet. Lav inntekt eller lav sosial bakgrunn må ikke komme i veien for fellesskap og det er viktig for oss å utvikle tiltak som demper negative konsekvenser av dette.

To smilende jenter på ungdomstrinnet gjør skolearbeid sammen. Foto: Øivind Haug

Er du enig med Kongsvinger Arbeiderparti om Rause og inkluderende lokalsamfunn?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker