Vinterlandskap

Miljø og energi

- vi skal vokse på en bærekraftig måte

Kongsvinger Arbeiderparti vil være en pådriver for det grønne skiftet. Vi skal vokse og utvikles på en bærekraftig måte og vi må sette energispørsmålet på dagsorden. Vi må evne både å ivareta dagens behov og legge til rette for at kommende generasjoner får dekket sine. Vi har store klimautfordringer som skal løses, derfor skal vi gjøre det enkelt å velge klimavennlig og vi vil at kommunen skal stille krav gjennom sine innkjøp. Kongsvinger har store kvaliteter når det gjelder natur. Dette må vi ivareta slik at alle har rikelig tilgang på rent vann, god luft og naturopplevelser. Vi må sikre allmennheten tilgang til strandsonen, skog og mark. Kongsvinger Arbeiderparti vil

  • Styrke og utvikle Kongsvingerregionens merkevare «Norges grønne hjerte»
  • Legge til rette for at innbyggerne lett kan velge klimavennlige løsninger
  • Legge til rette for kollektivreisende, syklister og fotgjengere
  • Ha godt tilgjengelig ordninger for gjenbruk, gjenvinning og kildesortering.
  • Nybygg skal være mest mulig energieffektive
  • Øke bruken av tre som byggemateriale
  • Vi vil stille klimakrav ved innkjøp, i anbudsprosesser og ha energieffektivitet som kriterium når kommunen leier og bygger.
  • Legge til rette for flere ladestasjoner til el-biler og el-lastebiler
  • Bidra til en bærekraftig utvikling av landbruket og sikre jordbruksområder for framtidig matproduksjon.
  • Sørge for at vi har tilstrekkelig med energikilder for å møte framtidas behov for strøm
Røde sykler i Øvrebyen

Er du enig med Kongsvinger Arbeiderparti om Miljø og energi?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker