Om Kongsvinger Arbeiderparti

Kongsvinger Arbeiderparti

Styret

 • Leder i Kongsvinger Arbeiderparti. Var fylkestingsrepresentant i Innlandet i perioden 2019-2023 og ordfører i Kongsvinger i perioden 2015-2019.

 • Født i Spania i 1970. Medlemsansvarlig i Kongsvinger Arbeiderparti. Seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå.

 • Jeg heter Minja, er 54 år og bor i Kongsvinger, der jeg sitter i kommunestyret og er kvinnepolitisk ansvarlig for Arbeiderpartiet. Jeg er også nestleder i Kongsvinger Arbeiderlag. Til daglig er jeg spesialrådgiver og koordinator for innvandrerrelatert statistikk og analyse i Statistisk Sentralbyrå. Jeg er utdannet cand.polit. ved NTNU. Som politiker ønsker jeg å jobbe for et samfunn der alle skal kjenne tilhørighet. Mine hjertesaker er inkludering, et sterkere fellesskap, et godt utdanningstilbud og trygg oppvekst for våre barn og unge, samt en verdig og trygg eldreomsorg. Kongsvinger og kommunene i Innlandet skal være et godt sted å vokse opp, et godt sted å bo, og et godt sted å bli eldre.

 • Kristian er født i 1990, er fra Kongsvinger, samboer og har 4 barn. Utdannet helsefagarbeider via praksiskandidatordningen og jobber for Kongsvinger kommune i Enhet for tilrettelagte tjenester. Kristian er opptatt av byutvikling og at samfunnet er tjent med at alle har mulighet for et godt liv. Han mener at sikkerhetsnettet for alle må videreutvikles og utvides, ikke kommersialiseres og legges ned. Kristian har i perioden 2019-2023 vært vara til kommunestyret og komité for miljø og samfunnsutvikling og har hatt noen oppmøter. Kristian er i dag styremedlem i Kongsvinger Arbeiderparti, nestleder i borettslaget hvor han bor og verneombud på arbeidsplassen sin.

 • Hanne Løvberg er 49 år og bor på Roverud. Hun jobber som lærer på Finnskogen Montessoriskole, og har også jobbet for barneverntjenesten i mange år. Hanne er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår, og mener at å investere i Kongsvinger kommunens barn og ungdom, er å investere i framtida. I tillegg bør vi stille opp for de svakeste i samfunnet, uansett om de er unge, voksne eller eldre. Hanne ønsker flere innbyggere i den flotte kommunen vår, og vi må gjøre det attraktivt for yngre å bosette seg her, både i by og bygd!

 • Lars er 49 år, gift og har 4 barn. Han bor i Kongsvinger og trives godt med det. Til daglig er han Rådgiver i Statens Vegvesen, i tillegg har han bred erfaring innen organisasjonsarbeid og har vært tillitsvalgt i mange år. Lars er en av våre nye listekandidater og han er også engasjert som sekretær i Kongsvinger Arbeiderparti. Lars er opptatt av å gjøre Kongsvinger kommune til en enda bedre plass å bo og leve i. Bidra med flere arbeidsplasser og gode fritidsaktiviteter for barna våre. Samt at vi må ha en trygg og god skole og ett godt tilbud til våre eldre og de som trenger omsorgsplasser. Vi må også ta vare på de gode grendene vi har på utsiden av sentrum.

 • Tom er født i 1977. Han er opprinnelig fra Trondheim, men har bodd i Kongsvinger-regionen siden 2003. Er ansatt som fengselsbetjent ved fengselet på Kongsvinger, men er i dag frikjøpt 100% som regional tillitsvalgt for Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund, hvor han også er en del av sentralstyret. Han har også vært lokal tillitsvalgt ved fengselet siden 2004. Tom er også styremedlem i LO Stat Innlandet. Med tanke på rollen og erfaringen som tillitsvalgt så er han selvfølgelig opptatt av arbeidslivspolitikk. Han ønsker å styrke arbeidslivet i vår vakre by. Kongsvinger er et samfunn bygget på solidaritet, fellesskap og hardt arbeid, og vi må jobbe sammen for å sikre gode arbeidsforhold og bærekraftig økonomisk vekst. Et organisert arbeidsliv er viktig for et velfungerende samfunn. Saker som helse og omsorg, rus og psykiatri, forebyggende arbeid, kulturtilbud og oppvekstvilkår er også noe som står han nært.

 • Født i 1969. Kasserer i Kongsvinger Arbeiderlag. Faglært butikkmedarbeider.

 • Vedtekter

  Vedtatt av årsmøtet i Kongsvinger Arbeiderparti 13.02.2023

Lokallag i Kongsvinger Arbeiderparti

 • Bånerud Arbeiderlag

 • Granli Arbeiderlag

 • Hokåsen Arbeiderlag

 • Lundersæter Arbeiderlag

 • Tørmoen Arbeiderlag