Vy tog i soloppgang på Kongsvinger stasjon

Samferdsel og infrastruktur

- veien til utlandet går gjennom Kongsvinger

Kongsvinger ligger sentralt til på Østlandet, i det «Grønne hjertet» Kongsvingerregionen og er veien til «utlandet». Kongsvinger Arbeiderparti vil styrke arbeidet med utvikling av vei, bane og kollektivtrafikk slik at kommunen blir et knutepunkt. I tillegg vil vi øke standarden på det kommunale veinettet og sikre kollektivtransport for hele kommunen. Noen av de viktigste oppgavene blir:

 • Vi jobber for å ferdigstille E16 som fire-felts motorveg
 • Vi vil styrke jernbanen, blant annet med tilsving og krysningsspor og bidra til å realisere flerbruksterminal
 • Vi ønsker å flytte tømmerterminalen ut av sentrum
 • Vi vil sikre høyhastighets bredbånd/fiber i hele kommunen
 • Vi vil jobbe for at det skal være god vegstandard i kommunen
 • Vi vil jobbe for null- og lavutslippsteknologi i kollektivtransporten i kommune
 • Vi vil øke innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet, spesielt sikring av skoleveier
 • Vi vil jobbe for ny gangbru over Glomma
 • Vi vil ha et bybusstilbud som gjør det lett å velge buss framfor bil
 • Vi vil ha bybusstilbud også på søndager
 • Vil vil jobbe for å få på plass bussforbindelse mot Gardermoen og Romerike
 • Vi vil det skal være trygt for gående og syklende i Kongsvinger

Er du enig med Kongsvinger Arbeiderparti om Samferdsel og infrastruktur?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker