Inngang, Kongsvinger rådhus

Kommunen som arbeidsgiver

- vår vei til et seriøst og anstendig arbeidsliv

For Kongsvinger Arbeiderparti er det viktig at kommunen er en pådriver for et seriøst arbeidsliv. God arbeidsgiverpolitikk sikrer oss rekruttering av nødvendig kompetanse for å ta kommunen inn i fremtiden. Det er urolige tider i Europa, og dette påvirker oss også i Kongsvinger. Vi vil sørge for trygg styring av kommunen der innbyggernes behov er i sentrum.

Kongsvinger skal være en ja-kommune, det vil si en kommune som er en aktiv medspiller for de virksomhetene vi har i kommunen, og en attraktiv vertskommune for nye etableringer.

  • Vi vil sørge for at kommunen fremmer seriøse samfunnsansvarlige aktører
  • Jobbe bevisst for å øke lærlingstillinger
  • Vi skal aktivt jobbe for likestilling og inkludering
  • Vi skal ha gode og effektive kommunale tjenester og serviceinnstilte medarbeidere
  • Vi skal ha en heltidskultur i kommunen - målet er at ingen skal jobbe ufrivillig deltid
  • Ved omstilling, skal arbeidsplasser og tjenester trygges
  • Legge godt til rette for at kommunens ansatte får mulighet for kompetanseheving, etter- og videreutdanning
  • Videreføre og styrke trepartssamarbeidet og legge til rette for at kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver
  • Sørge for at vi er en «ja- kommune» som gir rask respons på henvendelser fra innbyggerne og god service overfor lokalt næringsliv

 

Er du enig med Kongsvinger Arbeiderparti om Kommunen som arbeidsgiver?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker