Våre politikere i kommunestyret

kommunestyreperioden 2023-2027


Kommunestyret

 • Elin Såheim Bjørkli er ordfører i Kongsvinger etter kommunevalget i 2023. Hun kom inn som kommunestyrerepresentant i 2015 og ble gruppeleder for kommunestyregruppa, noe hun var like til hun ble ordfører. Allerede i sin første kommunestyreperiode var hun medlem av Formannskapet og leder av Planutvalget. I perioden 2019-2023 var hun opposisjonspolitiker, medlem av formannskap og av komite for miljø- og samfunn. Elin har hatt flere ulike verv i Kongsvinger Arbeiderparti fra 2015, nå er hun nestleder i tillegg til ordfører, og hun er medlem av organisasjonsutvalget i Innlandet Arbeiderparti. Hun har i flere år vært fagforeningsleder i NTL i SSB og hatt flere styreverv i LO i Kongsvinger og omegn.

 • Paul Inge Tønseth er født i 1954 og bosatt på Brandval. Han er varaordførerkandidat for Kongsvinger Arbeiderparti til kommunevalget 2023. Fra 2019 har Paul Inge vært kommunestyremedlem, formannskapsmedlem og medlem av komite for oppvekst og læring. Han har med seg nyttig erfaring som tidligere rektor for både Brandval skole og Roverud barne- og ungdomsskole, samt som Kommunalsjef for oppvekst og kultur i Grue kommune. Paul Inge er pensjonist og kulturarbeider fra 2018. Han brenner for utvikling av våre tettsteder og for barn og unge.

 • Alf-Tore Pedersen er født i 1971, bor på Vennersberg og er bussjåfør i Vy. Han har vært kommunestyrerepresentant siden 2017, siste periode også som leder for Kontrollutvalget. I tillegg er han leder i Kongsvinger Arbeiderlag, sitter i styret i NJF Buss Innlandet og er med i LO Kongsvinger og Omegn.

 • Bjørn-Egil Brenden er født i 1973 og bor på Lierrasta i Kongsvinger. Han er helsefagarbeider og har vært ansatt på Holt HDO siden 2008, men har også vært i forskjellige enheter innen Helse i Kongsvinger før 2008. Bjørn-Egil er nå innvalgt som hovedtillitsvalgt i Fagforbundet avd 230 Kongsvinger på 3. året. Han er opptatt av at brukere av kommunen skal motta gode tjenester, og vil arbeide for at ansatte i Kongsvinger kommune skal ha en arbeidsplass de føler de kan utvikle seg og trives i, samtidig ønsker han å bidra til at Kongsvinger skal være en levende og inkluderende by å bo i med et levende bygdesamfunn rundt som også skal ha mulighet for å påvirke til at Kongsvinger kommune skal være et bra sted å være. Jobber også for at de som faller utenom i samfunnet skal kunne få er god sjanse til å komme inn igjen for å kunne skaffe seg en utdannelse og et yrke, så de også kan få en meningsfylt hverdag og føle seg inkludert i samfunnet.

 • Kjersti Lightfoot Sidselrud (30) er fra Kongsvinger, er gift og ble mamma til en gutt i april 2023. Hun er utdannet adjunkt og jobber som lærer på Glommasvingen skole. Kjersti har tidligere vært leder for AUF i Hedmark, sittet i kommunestyret i to perioder (2011-2015 og 2019-2023).

 • Kristian er født i 1990, er fra Kongsvinger, samboer og har 4 barn. Utdannet helsefagarbeider via praksiskandidatordningen og jobber for Kongsvinger kommune i Enhet for tilrettelagte tjenester. Kristian er opptatt av byutvikling og at samfunnet er tjent med at alle har mulighet for et godt liv. Han mener at sikkerhetsnettet for alle må videreutvikles og utvides, ikke kommersialiseres og legges ned. Kristian har i perioden 2019-2023 vært vara til kommunestyret og komité for miljø og samfunnsutvikling og har hatt noen oppmøter. Kristian er i dag styremedlem i Kongsvinger Arbeiderparti, nestleder i borettslaget hvor han bor og verneombud på arbeidsplassen sin.

 • Jeg heter Minja, er 54 år og bor i Kongsvinger, der jeg sitter i kommunestyret og er kvinnepolitisk ansvarlig for Arbeiderpartiet. Jeg er også nestleder i Kongsvinger Arbeiderlag. Til daglig er jeg spesialrådgiver og koordinator for innvandrerrelatert statistikk og analyse i Statistisk Sentralbyrå. Jeg er utdannet cand.polit. ved NTNU. Som politiker ønsker jeg å jobbe for et samfunn der alle skal kjenne tilhørighet. Mine hjertesaker er inkludering, et sterkere fellesskap, et godt utdanningstilbud og trygg oppvekst for våre barn og unge, samt en verdig og trygg eldreomsorg. Kongsvinger og kommunene i Innlandet skal være et godt sted å vokse opp, et godt sted å bo, og et godt sted å bli eldre.

 • Stian Sønsterud er 25 år og bor på Hokåsen. Stian er kommunepartileder for Kongsvinger Arbeiderparti og har i perioden 2019-2023 vært vara til Kommunestyret og komite for oppvekst. Han er også fylkestingskandidat i 2023. Stian studerer på høgskolen i Kongsvinger og har tidligere studert på universitet i Oslo og Oxford Brookes i England. Han har tidligere vært leder for Ungdomsrådet i Kongsvinger.

 • Terje Verhaug (61) er fra Granli og er bosatt ved Sigernessjøen. Han er inne i sin første kommunestyreperiode og er både medlem av planutvalget og av komite for helse og mestring. Han har hele sin yrkeskarriere vært ansatt i Skatteetaten og har også noen år som tillitsvalgt i NTL-Skatt og leder av Kongsvinger Arbeiderparti. På fritida finner vi Terje i skogen eller på fjellet, gjerne på jakt eller på tur med hunden. Terje står på kumulert 4. plass til kommunestyrevalget i 2023.

 • Unn Bjørklund er født i 1962, bor på Granli og arbeider som administrativ leder ved GIV IKS. Hun var i flere år tillitsvalgt da hun jobbet i Posten. Hun er nå inne i sin andre kommunestyreperiode og er medlem i Komité for helse og mestring, Planutvalget og kommunens representant i Kirkelig fellesråd. Hun er sekretær for gruppestyret og kommunestyregruppa til Kongsvinger Arbeiderparti. Unn er blant annet opptatt av forebygging, inkludering og trygge tilbud innenfor rus og psykisk helse. Frivillighet og utvikling av grender og tettsteder er et annet hjertebarn, og hun er kasserer i Granli Vel og Granli Bygdehus SA. Hun er 3. listekandidat på kumulert plass til kommunestyrevalget 2023.


Styret

 • Leder i Kongsvinger Arbeiderparti. Var fylkestingsrepresentant i Innlandet i perioden 2019-2023 og ordfører i Kongsvinger i perioden 2015-2019.

 • Elin Såheim Bjørkli er ordfører i Kongsvinger etter kommunevalget i 2023. Hun kom inn som kommunestyrerepresentant i 2015 og ble gruppeleder for kommunestyregruppa, noe hun var like til hun ble ordfører. Allerede i sin første kommunestyreperiode var hun medlem av Formannskapet og leder av Planutvalget. I perioden 2019-2023 var hun opposisjonspolitiker, medlem av formannskap og av komite for miljø- og samfunn. Elin har hatt flere ulike verv i Kongsvinger Arbeiderparti fra 2015, nå er hun nestleder i tillegg til ordfører, og hun er medlem av organisasjonsutvalget i Innlandet Arbeiderparti. Hun har i flere år vært fagforeningsleder i NTL i SSB og hatt flere styreverv i LO i Kongsvinger og omegn.

 • Født i Spania i 1970. Medlemsansvarlig i Kongsvinger Arbeiderparti. Seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå.

 • Jeg heter Minja, er 54 år og bor i Kongsvinger, der jeg sitter i kommunestyret og er kvinnepolitisk ansvarlig for Arbeiderpartiet. Jeg er også nestleder i Kongsvinger Arbeiderlag. Til daglig er jeg spesialrådgiver og koordinator for innvandrerrelatert statistikk og analyse i Statistisk Sentralbyrå. Jeg er utdannet cand.polit. ved NTNU. Som politiker ønsker jeg å jobbe for et samfunn der alle skal kjenne tilhørighet. Mine hjertesaker er inkludering, et sterkere fellesskap, et godt utdanningstilbud og trygg oppvekst for våre barn og unge, samt en verdig og trygg eldreomsorg. Kongsvinger og kommunene i Innlandet skal være et godt sted å vokse opp, et godt sted å bo, og et godt sted å bli eldre.

 • Kristian er født i 1990, er fra Kongsvinger, samboer og har 4 barn. Utdannet helsefagarbeider via praksiskandidatordningen og jobber for Kongsvinger kommune i Enhet for tilrettelagte tjenester. Kristian er opptatt av byutvikling og at samfunnet er tjent med at alle har mulighet for et godt liv. Han mener at sikkerhetsnettet for alle må videreutvikles og utvides, ikke kommersialiseres og legges ned. Kristian har i perioden 2019-2023 vært vara til kommunestyret og komité for miljø og samfunnsutvikling og har hatt noen oppmøter. Kristian er i dag styremedlem i Kongsvinger Arbeiderparti, nestleder i borettslaget hvor han bor og verneombud på arbeidsplassen sin.

 • Paul Inge Tønseth er født i 1954 og bosatt på Brandval. Han er varaordførerkandidat for Kongsvinger Arbeiderparti til kommunevalget 2023. Fra 2019 har Paul Inge vært kommunestyremedlem, formannskapsmedlem og medlem av komite for oppvekst og læring. Han har med seg nyttig erfaring som tidligere rektor for både Brandval skole og Roverud barne- og ungdomsskole, samt som Kommunalsjef for oppvekst og kultur i Grue kommune. Paul Inge er pensjonist og kulturarbeider fra 2018. Han brenner for utvikling av våre tettsteder og for barn og unge.

 • Hanne Løvberg er 49 år og bor på Roverud. Hun jobber som lærer på Finnskogen Montessoriskole, og har også jobbet for barneverntjenesten i mange år. Hanne er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår, og mener at å investere i Kongsvinger kommunens barn og ungdom, er å investere i framtida. I tillegg bør vi stille opp for de svakeste i samfunnet, uansett om de er unge, voksne eller eldre. Hanne ønsker flere innbyggere i den flotte kommunen vår, og vi må gjøre det attraktivt for yngre å bosette seg her, både i by og bygd!

 • Lars er 49 år, gift og har 4 barn. Han bor i Kongsvinger og trives godt med det. Til daglig er han Rådgiver i Statens Vegvesen, i tillegg har han bred erfaring innen organisasjonsarbeid og har vært tillitsvalgt i mange år. Lars er en av våre nye listekandidater og han er også engasjert som sekretær i Kongsvinger Arbeiderparti. Lars er opptatt av å gjøre Kongsvinger kommune til en enda bedre plass å bo og leve i. Bidra med flere arbeidsplasser og gode fritidsaktiviteter for barna våre. Samt at vi må ha en trygg og god skole og ett godt tilbud til våre eldre og de som trenger omsorgsplasser. Vi må også ta vare på de gode grendene vi har på utsiden av sentrum.

 • Tom er født i 1977. Han er opprinnelig fra Trondheim, men har bodd i Kongsvinger-regionen siden 2003. Er ansatt som fengselsbetjent ved fengselet på Kongsvinger, men er i dag frikjøpt 100% som regional tillitsvalgt for Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund, hvor han også er en del av sentralstyret. Han har også vært lokal tillitsvalgt ved fengselet siden 2004. Tom er også styremedlem i LO Stat Innlandet. Med tanke på rollen og erfaringen som tillitsvalgt så er han selvfølgelig opptatt av arbeidslivspolitikk. Han ønsker å styrke arbeidslivet i vår vakre by. Kongsvinger er et samfunn bygget på solidaritet, fellesskap og hardt arbeid, og vi må jobbe sammen for å sikre gode arbeidsforhold og bærekraftig økonomisk vekst. Et organisert arbeidsliv er viktig for et velfungerende samfunn. Saker som helse og omsorg, rus og psykiatri, forebyggende arbeid, kulturtilbud og oppvekstvilkår er også noe som står han nært.

 • Født i 1969. Kasserer i Kongsvinger Arbeiderlag. Faglært butikkmedarbeider.