Tre venninner i barnehagen, de sitter på gulvet og smiler til kamera. Foto: Øivind Haug

Oppvekst og utdanning

- en god barndom varer livet ut

Vi skal bygge sterke lag rundt det enkelte barn, slik at alle får en mulighet til å oppleve mestring og til å lykkes. Ingen barn skal vokse opp i fattigdom. Både barnehage, skole, SFO og høgskole er viktige aktører i opplæringsbildet.  Kongsvinger Arbeiderparti vil satse på de unge og gi dem et godt lokalt utdanningstilbud. Vi ser det som et fundament for befolkningsvekst og flere arbeidsplasser.

 • Sørge for gode og trygge oppvekstsvilkår for alle barn
 • Vi skal ivareta trafikksikkerhet rundt skoler og barnehager
 • Bidra til at barnehagene og skolene er en arena for utjevning av sosiale forskjeller – det er viktig å jobbe mot utenforskap.
 • Vi beholder barneskolene vi har i dag.
 • Vi vil ha moderne, gode barnehager der folk bor, både i sentrum og i grendene.
 • SFO skal være et trygt sted å være og vi skal legge til rette for at alle som vil, kan benytte SFO.
 • Det skal være god tilgang til helsesykepleier, miljøarbeidere og annet fagpersonell ved alle skoler.
 • Vi må ha nok lærere med riktig kompetanse.
 • Skolemåltidet er viktig for trivsel, læring, helse og godt skolemiljø. Alle barn skal ha et skolemåltid hver dag.
 • Vi vil ha en skolehverdag der skole og SFO går sammen om leksehjelp, kultur, sunn mat og fysisk aktivitet i et tilbud som dekker hele dagen
 • Innføre søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO
 • Vi skal ha nulltoleranse mot mobbing og våre skoler og barnehager jobber målrettet og forebyggende mot mobbing, blant annet ved å sikre godt samarbeid mellom faggrupper og hjemmet.
 • Ungdomsrådet er en ressurs for Kongsvinger – vi vil legge vekt på ungdomsdemokrati og styrke samarbeidet med Ungdomsrådet.
 • At våre skoler skal være tilgjengelige for nærmiljø ut over skoletiden.
 • Opprettholde gratis hall- og baneleie for aktiviteter for barn og unge
Tekst fra elever på Kongsvinger ungdomsskole.

Er du enig med Kongsvinger Arbeiderparti om Oppvekst og utdanning?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker