Aktuelt

Nyheter

 • Årsmøte 2024 - nytt styre

  Kongsvinger Arbeiderparti

 • Nytt gruppestyre for Kongsvinger Arbeiderparti

  - for kommunestyreperioden 2023 - 2027

 • Samarbeidsplattform for kommunestyreperioden 2023 - 2027

  - mellom AP, PP, SV og R i Kongsvinger

 • Mer penger til Frivilligsentralene

  36.000 kr ekstra til begge frivilligsentralene i Kongsvinger

 • Vekstplan 2021

  Arbeid til alle er jobb nummer én!

 • Engasjer deg i Kongsvinger Arbeiderparti

  Her finner du oversikt over hvordan vi er organisert og aktiviteter

 • Kongsvinger Arbeiderparti vil ha fullt fokus på å sikre arbeidsplasser

 • Våre klare forventninger til regjeringen

  Revidert Statsbudsjett 2020

 • Evakuer barna fra Moria nå!

 • Årsmøte i Kongsvinger Arbeiderparti 2020

  Promenaden 30. januar 2020

 • Kommunestyregruppa 2019-2023

 • Kultur er hvem vi er

  Kongsvinger Arbeiderparti ønsker en økt satsing på kultur, identitet og historie. Vi må legge til rette for ungdommen, bidra til at de som ønsker å leve av kultur har gode rammevilkår og videreutvikle vår unike historie og identitet.

 • Resultatene taler for seg

  De siste to årene er det skapt over 260 nye arbeidsplasser i Kongsvinger kommune som resultat av en aktiv næringspolitikk. Ingen andre kommuner i regionen bruker like mye på næringsutvikling som oss, vi investerer nesten tre ganger som mye som i forrige periode.

 • Ungdommen er framtiden til kommuen

  Vi vil satse på ungdommen for å lykkes med å skape et Kongsvinger for fremtiden. Sammen skal vi utvikle en kommune der ungdommen trives og har lyst til å være – både på bygda og i byen.

 • En skole for alle

  Kongsvinger Arbeiderparti ønsker en offentlig skole av høy kvalitet som sikrer et godt tilbud til alle elevene. Blant tiltakene vi har foreslått er flere helsesjukepleiere, skolemat for alle og å beholde dagens barneskolestruktur.

 • Vil bidra til flere arbeidsplasser

  Med vekst for første gang på mange år er det viktig for Kongsvinger kommune å holde trøkket oppe. Det var budskapet da nestleder i Arbeiderpartiet Bjørnar Skjæran var på besøk i byen sammen med fylkessekretær Bjørn Jarle Røberg-Larsen.

 • Arbeidsplasser først

  De siste to årene har Kongsvinger fått over 260 nye arbeidsplasser, de fleste i privat sektor. Ikke siden vekstsenterperioden fra 60- til 80-tallet har det vært skapt så mange arbeidsplasser i kommunen. Det skyldes målrettet arbeid.

 • Utbygging av sykehjemsplasser

  I 2015 foreslo rådmannen å kjøpe tre korttidsplasser for å avhjelpe en akutt situasjon ved sykehjemsdriften. Det ble etter hvert vedtatt å bygge omsorgsboliger for demente, og neste år står de første plassene klare på Holt. Dermed utvides også kapasiteten på korttidsplasser, samtidig som kommunen har blitt mer effektiv i bruken av slike plasser

 • Skolemat gir gode resultater

  I 2016 vedtok kommunestyret et pilotprosjekt med skolefrokost/grøt i ungdomsskolene hver dag, med en kostnadsramme på 300 000 kr. Det har ført til at flere elever spiser frokost, men det har også gitt andre positive resultater.

 • Et skikkelig løft for SIVA og regionen

  For fire år siden var det mange ledige lokaler på industriområdet SIVA i Kongsvinger. I dag har nye bedrifter flyttet inn, eksisterende har ekspandert og det bygges nytt for første gang på mange tiår. Årsaken er en aktiv næringspolitikk fra kommunen sin side.

 • Skapte trygghet for sykehuset

  Da Kongsvinger sykehus gikk fra Sykehuset Innlandet til å bli en del av Akershus Universitetssykehus i februar 2019 beskrev Glåmdalen det som «i grevens tid». Etter mange års usikkerhet om tilbudet var det grunn til optimisme.

 • Fakta om kulturkvartal og hotell i Byparken

  Debatten går livlig for og imot nytt hotell og kulturkvartal i enden av byparken i Kongsvinger sentrum. Foreløpig er ingenting bestemt, men det er vedtatt i kommunestyret å jobbe videre med en planprosess, for å vurdere konsekvensene av å etablere et hotell i randsonen av byparken.

 • Satsing på skytebane ga resultater

  I juni 2018 besluttet regjeringen å fjerne bachelorutdanningen til politihøyskolen på Sæter. Da var Arbeiderpartiet allerede godt i gang med å sikre og styrke et godt etter- og videreutdanningstilbud for politi fra hele landet.

 • Dobler antall lærlingeplasser

  Kongsvinger Arbeiderparti har økt målet om antall lærlinger i kommunen fra 18 til 36. Oda Finbråten er nyutdannet fagarbeider og har hatt lærlingeplass både i barnehage og skole. Hun synes absolutt det er en god idé.

 • Vil tale Kongsvingerregionens sak

  Den nye fylkeskommunen Innlandet dekker et areal som er større enn Danmark. Avtroppende ordfører i Kongsvinger Sjur Strand ønsker å forsvare Kongsvingerregionens interesser, med spesielt fokus på arbeidsplasser og næringsutvikling.

 • Terje Verhaug ny leder i Kongsvinger Arbeiderparti

  Hokkåsen Arbeiderlag var vertskap for årsmøtet som ble avholdt 5. februar 2019. Leder av arbeiderlaget, Svein Bjørklund, ønsket velkommet og fortalte historien til samfunnshuset. Leder i Hedmark AUF, Reidun Andrea Rønning, holdt en inspirerende tale. Varaordførerkandidat og styremedlem Paul Inge Tønset sørget for musikk og allsang. Akkurat slik det skal være på møte i arbeiderbevegelsen.

 • Nytt fra årsmøte i Kongsvinger arbeiderparti, 6. februar 2018

  Brandval Arbeiderlag var vertskap for årsmøtet som ble holdt på Bøndernes Hus. Det var godt oppmøte og fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen holdt en hilsningstale.

 • Kongsvinger Arbeiderparti avholdt årsmøte 7. februar 2017.

  Granli Arbeiderlag var vertskap for møtet som ble holdt i Granli Grendehus. Anette Trettebergstuen, 1. kandidat på Hedmark Arbeiderparti's liste til Stortingsvalget, holdt en tale som engasjerte forsamlingen og det ble en interessant og inspirerende debatt. Vi ser fram til valgkamp og skifte av regjering i 2017.

 • Hva er viktig for deg?

  Arbeiderpartiet er nå i gang med jobbingen som skal ende med et nytt partiprogram for stortingsvalgperioden 2017 - 2021. Nå kan DU komme med DITT forslag! Både partimedlemmer i Arbeiderpartiet og andre er velkommen til å delta i denne tidlige fasen av arbeidet med nytt partiprogram.

 • Ny leder i Kongsvinger Arbeiderparti, 2016

  Martin Sidselrud Christiansen ble valgt til ny leder på årsmøtet til Kongsvinger Arbeiderparti, tirsdag 2. februar 2016.

 • Kjøp "partiboka" skrevet av Lars Ovlien

  Spennende historie om Kongsvinger Arbeiderparti og Kongsvingers enorme vekst på 60- og 70-tallet.

 • Ordføreren på besøk i SSB Kongsvinger

  Kongsvingers nyvalgte ordfører, Sjur Strand, ønsket et møte med SSB og ble tatt vel imot av administrerende direktør Christine Meyer. SSB, med sine ca 350 ansatte på Kongsvinger, er en viktig kompetansearbeidsplass og som en hjørnesteinsbedrift å regne i vår region. Det er ønskelig med samarbeid mellom administrative og politiske myndigheter i Kongsvinger og SSB, og Meyer var svært positiv til ordførerens initiativ.

 • Arbeiderpartiets ordfører er på plass i Rådhuset

  Sjur Strand er nå på plass på ordførerkontoret i Rådhuset. Det tok litt tid etter kommunevalget, først hadde vi konstituerende kommunestyremøte 22. oktober og det formelle var endelig på plass, deretter var det bare å flytte inn. Sjur ligger imidlertid ikke på latsiden selv om han har fått kontor, han er stadig ute på farten og i møter for å følge opp valgkampsakene.

 • Nytt gruppestyre

  På møte fredag 18. september 2015 ble det valgt nytt gruppestyre for kommende kommunestyreperiode

 • Brakvalg for Kongsvinger Arbeiderparti

  Vi må si oss svært fornøyd med kommunevalget, med 47,9 prosent av stemmene. Det ga oss 16 mandater i kommunestyret.

 • Hadia Tajik på besøk

  Hadia Tajik (AP), leder i Stortingets justiskomité, besøkte Kongsvinger onsdag 9. september 2015. Det ble interessante besøk hos Politi, Toll og Kongsvinger fengsel.