Deltakere på årsmøte til Kongsvinger Arbeiderparti 05.02.2024

Årsmøte 2024 - nytt styre

Kongsvinger Arbeiderparti

Årsmøte i Kongsvinger Arbeiderparti ble avholdt 5. februar 2024 på Hokåsen Samfunnshus. Hokåsen Arbeiderlag var vertskap for møtet, og sørget for både bevertning og et spennende innblikk i historien til Hokåsen Samfunnshus v/Roy Høgberget. Lise Selnes holdt en innledning som la grunnlaget for en god debatt. Stian Sønsterud ble takket av som leder etter to år i denne rollen. Sjur Strand ble valgt til leder og Brenda Gerhardsen til nestleder. Hele styrets sammensetning etter årsmøtet:

 • Sjur Strand, leder (ny - valgt for 1 år)
 • Brenda Gerhardsen, nestleder (ny - valgt for 1 år)
 • Lars Sagmo, sekretær (gjenvalg 2024-2025)
 • Tom Svarva, kasserer (ikke på valg)
 • Christina Lyle, medlemsansvarlig (gjenvalg 2024-2025)
 • Minja Tea Dzamarija, kvinnekontakt (ikke på valg)
 • Hanne Løvberg, styremedlem (ikke på valg)
 • Hilde Bakke, styremedlem (ny  - valgt for 2 år)
 • Kristian Snare Strand, styremedlem (gjenvalg 2024-2025)
 • Varamedlemmer er:
  • Reidun Thøger-Andresen
  • Rune Løvberg
  • Egil Andersen
  • Alf-Tore Pedersen
  • Gunn Gjester
  • Madeleine Berg