Tiltredende medlem

Elin Såheim Bjørkli

Elin Såheim Bjørkli er ordfører i Kongsvinger etter kommunevalget i 2023. Hun kom inn som kommunestyrerepresentant i 2015 og ble gruppeleder for kommunestyregruppa, noe hun var like til hun ble ordfører. Allerede i sin første kommunestyreperiode var hun medlem av Formannskapet og leder av Planutvalget. I perioden 2019-2023 var hun opposisjonspolitiker, medlem av formannskap og av komite for miljø- og samfunn. Elin har hatt flere ulike verv i Kongsvinger Arbeiderparti fra 2015, nå er hun nestleder i tillegg til ordfører, og hun er medlem av organisasjonsutvalget i Innlandet Arbeiderparti. Hun har i flere år vært fagforeningsleder i NTL i SSB og hatt flere styreverv i LO i Kongsvinger og omegn.

Elin Såheim Bjørkli

Bli bedre kjent med Elin Såheim Bjørkli:

"Jeg vil at Kongsvinger skal være et godt sted å vokse opp, et godt sted å leve, bo og arbeide, for alle. Vi skal være pådrivere for vekst og utvikling i Kongsvinger og i regionen,  slik at vi får arbeidsplasser i kommunen og flere som vil bo her. Jeg vil bidra til et raust og godt samarbeidsklima i Kongsvinger og i regionen slik at vi kan møte framtidas utfordringer i fellesskap"