Styremedlem

Hilde Bakke

Hilde Bakke

Født i 1969. Kasserer i Kongsvinger Arbeiderlag. Faglært butikkmedarbeider.