Representant

Bjørn-Egil Brenden

Bjørn-Egil Brenden

Bjørn-Egil Brenden er født i 1973 og bor på Lierrasta i Kongsvinger. Han er helsefagarbeider og har vært ansatt på Holt HDO siden 2008, men har også vært i forskjellige enheter innen Helse i Kongsvinger før 2008. Bjørn-Egil er nå innvalgt som hovedtillitsvalgt i Fagforbundet avd 230 Kongsvinger på 3. året. Han er opptatt av at brukere av kommunen skal motta gode tjenester, og vil arbeide for at ansatte i Kongsvinger kommune skal ha en arbeidsplass de føler de kan utvikle seg og trives i, samtidig ønsker han å bidra til at Kongsvinger skal være en levende og inkluderende by å bo i med et levende bygdesamfunn rundt som også skal ha mulighet for å påvirke til at Kongsvinger kommune skal være et bra sted å være. Jobber også for at de som faller utenom i samfunnet skal kunne få er god sjanse til å komme inn igjen for å kunne skaffe seg en utdannelse og et yrke, så de også kan få en meningsfylt hverdag og føle seg inkludert i samfunnet.