Representant

Stian Amundsen Sønsterud

Stian Sønsterud er 25 år og bor på Hokåsen. Stian er kommunepartileder for Kongsvinger Arbeiderparti og har i perioden 2019-2023 vært vara til Kommunestyret og komite for oppvekst. Han er også fylkestingskandidat i 2023. Stian studerer på høgskolen i Kongsvinger og har tidligere studert på universitet i Oslo og Oxford Brookes i England. Han har tidligere vært leder for Ungdomsrådet i Kongsvinger.

Stian Amundsen Sønsterud

Jeg er opptatt av å videreutvikle høyskolen i Kongsvinger. I tillegg ønsker jeg at de unge i Kongsvinger skal ha ett godt faglig utgangspunkt, samtidig som de har mulighet til å være medlem av et inkluderende kulturliv