Representant

Minja Dzamarija

Minja Dzamarija

Jeg heter Minja, er 54 år og bor i Kongsvinger, der jeg sitter i kommunestyret og er kvinnepolitisk ansvarlig for Arbeiderpartiet. Jeg er også nestleder i Kongsvinger Arbeiderlag. Til daglig er jeg spesialrådgiver og koordinator for innvandrerrelatert statistikk og analyse i Statistisk Sentralbyrå. Jeg er utdannet cand.polit. ved NTNU. Som politiker ønsker jeg å jobbe for et samfunn der alle skal kjenne tilhørighet. Mine hjertesaker er inkludering, et sterkere fellesskap, et godt utdanningstilbud og trygg oppvekst for våre barn og unge, samt en verdig og trygg eldreomsorg. Kongsvinger og kommunene i Innlandet skal være et godt sted å vokse opp, et godt sted å bo, og et godt sted å bli eldre.