Representant

Unn Bjørklund

Unn Bjørklund

Unn Bjørklund er født i 1962, bor på Granli og arbeider som administrativ leder ved GIV IKS. Hun var i flere år tillitsvalgt da hun jobbet i Posten. Hun er nå inne i sin andre kommunestyreperiode og er medlem i Komité for helse og mestring, Planutvalget og kommunens representant i Kirkelig fellesråd. Hun er sekretær for gruppestyret og kommunestyregruppa til Kongsvinger Arbeiderparti. Unn er blant annet opptatt av forebygging, inkludering og trygge tilbud innenfor rus og psykisk helse. Frivillighet og utvikling av grender og tettsteder er et annet hjertebarn, og hun er kasserer i Granli Vel og Granli Bygdehus SA. Hun er 3. listekandidat på kumulert plass til kommunestyrevalget 2023.