Representant

Terje Verhaug

Terje Verhaug (61) er fra Granli og er bosatt ved Sigernessjøen. Han er inne i sin første kommunestyreperiode og er både medlem av planutvalget og av komite for helse og mestring. Han har hele sin yrkeskarriere vært ansatt i Skatteetaten og har også noen år som tillitsvalgt i NTL-Skatt og leder av Kongsvinger Arbeiderparti. På fritida finner vi Terje i skogen eller på fjellet, gjerne på jakt eller på tur med hunden. Terje står på kumulert 4. plass til kommunestyrevalget i 2023.

Terje Verhaug

Jeg vektlegger en sterk offentlig sektor med gode fellesskapsløsninger der de sterkeste skal bære de tyngste børene. Vi må tilrettelegge for næringsutviklingen, arbeidsplasser og bosetting i hele kommunen. Vi skal jobbe sammen for et godt organisert arbeidsliv hvor hele, faste stillinger skal være ett mål.