Gruppeleder

Paul Inge Tønseth

Paul Inge Tønseth

Paul Inge Tønseth er født i 1954 og bosatt på Brandval. Han er varaordførerkandidat for Kongsvinger Arbeiderparti til kommunevalget 2023. Fra 2019 har Paul Inge vært kommunestyremedlem, formannskapsmedlem og medlem av komite for oppvekst og læring. Han har med seg nyttig erfaring som tidligere rektor for både Brandval skole og Roverud barne- og ungdomsskole, samt som Kommunalsjef for oppvekst og kultur i Grue kommune. Paul Inge er pensjonist og kulturarbeider fra 2018. Han brenner for utvikling av våre tettsteder og for barn og unge.