Sekretær

Lars Sagmo

Lars Sagmo

Lars er 49 år, gift og har 4 barn. Han bor i Kongsvinger og trives godt med det. Til daglig er han Rådgiver i Statens Vegvesen, i tillegg har han bred erfaring innen organisasjonsarbeid og har vært tillitsvalgt i mange år. Lars er en av våre nye listekandidater og han er også engasjert som sekretær i Kongsvinger Arbeiderparti.
Lars er opptatt av å gjøre Kongsvinger kommune til en enda bedre plass å bo og leve i. Bidra med flere arbeidsplasser og gode fritidsaktiviteter for barna våre. Samt at vi må ha en trygg og god skole og ett godt tilbud til våre eldre og de som trenger omsorgsplasser. Vi må også ta vare på de gode grendene vi har på utsiden av sentrum.