Kasserer

Tom Svarva

Tom Svarva

Tom er født i 1977. Han er opprinnelig fra Trondheim, men har bodd i Kongsvinger-regionen siden 2003. Er ansatt som fengselsbetjent ved fengselet på Kongsvinger, men er i dag frikjøpt 100% som regional tillitsvalgt for Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund, hvor han også er en del av sentralstyret. Han har også vært lokal tillitsvalgt ved fengselet siden 2004. Tom er også styremedlem i LO Stat Innlandet.
Med tanke på rollen og erfaringen som tillitsvalgt så er han selvfølgelig opptatt av arbeidslivspolitikk. Han ønsker å styrke arbeidslivet i vår vakre by. Kongsvinger er et samfunn bygget på solidaritet, fellesskap og hardt arbeid, og vi må jobbe sammen for å sikre gode arbeidsforhold og bærekraftig økonomisk vekst. Et organisert arbeidsliv er viktig for et velfungerende samfunn.
Saker som helse og omsorg, rus og psykiatri, forebyggende arbeid, kulturtilbud og oppvekstvilkår er også noe som står han nært.