Styremedlem

Kristian Snare Strand

Kristian Snare Strand

Kristian er født i 1990, er fra Kongsvinger, samboer og har 4 barn. Utdannet helsefagarbeider via praksiskandidatordningen og jobber for Kongsvinger kommune i Enhet for tilrettelagte tjenester. Kristian er opptatt av byutvikling og at samfunnet er tjent med at alle har mulighet for et godt liv. Han mener at sikkerhetsnettet for alle må videreutvikles og utvides, ikke kommersialiseres og legges ned. Kristian har i perioden 2019-2023 vært vara til kommunestyret og komité for miljø og samfunnsutvikling og har hatt noen oppmøter. Kristian er i dag styremedlem i Kongsvinger Arbeiderparti, nestleder i borettslaget hvor han bor og verneombud på arbeidsplassen sin.